در خواب با خدا گفتوگویی داشتم

 

I dreamed I had an interview with
god

خواب دیدم در خواب با خدا گفتگویی
داشتم

I dreamed I had an interview with
god
خواب دیدم در خواب با خدا گفتگویی

God asked

خدا گفت

So you would like to interview me

پس می خواهی با من گفتگو کنی

 

I said ,If you have the time

گفتم اگر وقت داشته باشید

God smiled

خدا لبخند زد

My time is eternity

وقت من ابدی است

What questions do you have in mind
for me

چه سوالاتی در ذهن داری که می خواهی
از من بپرسی

What surprises you most about human
kind

چه چیز بیش از همه شما را در مورد
انسان متعجب می کند

God answered

خدا پاسخ داد

 

That they get bored with child hood

این که آنها از بودن در دوران کودکی
ملول میشوند

They rush to grow up and then

عجله دارند زودتر بزرگ شوند و بعد

long to be children again

حسرت دوران کودکی را می خورند

That they lose their health to make
money

اینکه سلامتشان را صرف به دست آوردن
پول میکنند

and then

و بعد

lose their money to restore their
health

پولشان را خرج حفظ سلامتی می کنند

That by thinking anxiously about the
future

اینکه با نگرانی نسبت به آینده

They forget the present

زمان حال را فراموش می کنند

such that they live in nether the
present

آنچنان که دیگر نه در حال زندگی می
کنند

And not the future

نه در آینده

 

That they live as if they will never
die

این که چنان زندگی می کنند که گویی ،
نخواهندمرد

and die as if they had never lived

و آنچنان می میرند که گویی هرگز نبوده
اند

God’s hand took mine and

خداوند دستهای مرا در دست گرفت

we were silent for a while

و مدتی هر دو ساکت ماندیم

And then I asked

بعد پرسیدم

As the creator of people

به عنوان خالق انسانها

What are some of life lessons you
want them to learn

می خواهید آنها چه درسهایی از زندگی
را یاد بگیرند

God replied with a smile

خداوند با لبخند پاسخ داد

To learn they can not make any one
love them

یاد بگیرند که نمی توان دیگران را
مجبور به دوست داشتن خودکرد

 

but they can do is let themselves be
loved

اما می توان محبوب دیگران شد

 

To learn that it is not good to
compare themselves to others

یاد بگیرند که خوب نیست خود را با
دیگران مقایسهکنند

To learn that a rich person is not
one who has the most

یاد بگیرند که ثروتمند کسی نیست که
دارایی بیشتریدارد

but is one who needs the least

بلکه کسی است که نیاز کمتری دارد

To learn that it takes only a few
seconds to open profound wounds in
persons we love

یاد بگیرند که ظرف چند ثانیه می
توانیم زخمی عمیق در دل کسانیکه
دوستشان داریم ایجاد کنیم

and it takes many years to heal them

ولی سالها وقت لازم خواهد بود تا آن
زخم التیامیابد

To learn to forgive by practicing
for giveness

با بخشیدن بخشش یاد بگیرند

T o learn that there are persons who
love them dearly

یاد بگیرند کسانی هستند که آنها را
عمیقا دوستدارند

But simly do not know how to express
or show their feelings

اما بلد نیستند احساسشان را ابراز
کنند یا نشاندهند

 

To learn that two people can look at
the same thing

یاد بگیرند که می شود دو نفر به یک
موضوع واحد نگاهکنند

 

and see it differently

اما آن را متفاوت ببینند

 

To learn that it is not always
enough that they be forgiven by
others

یاد بگیرند که همیشه کافی نیست دیگران
آنها راببخشند

 

The must forgive themselves

بلکه خودشان هم باید خود را ببخشند

 

And to learn that I am here

و یاد بگیرند که من اینجا هستم

Always
همیشه
/ 5 نظر / 16 بازدید
مدی

[قلب]مطلب تکون دهنده ای بود اما منکه آدم بشو نیستم

نسیمه

زیــبا تریـــن درود و سلام دوسـت عزیز. آپ زیـــبای بــود مـــوفــق باشیـــــــــد اگر خــــواســــتی بمـــن ســـر بــــزن منتظــــــر حضـــــــور سبـــــــزت هستم [گل][گل]♥♥۞♥۞♥♥[قلب][قلب]طلــــوع خورشیــــــــد[قلب][قلب]]♥♥۞♥۞♥♥[گل][گل] ๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑ ¸(`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´) (`'•.¸(`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´)(`'•.¸(`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´) '´(¸.•'´ `'•.¸)`' •.¸)(¸.•'´(¸.•'´ `'•.¸)`' •.¸)(¸.•'´(¸.•'´ `'•.¸)`' •.¸) ๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑๑♥๑ [گل][گل]♥♥۞♥۞♥♥[قلب][قلب]طلــــوع خورشیــــــــد[قلب][قلب]]♥♥۞♥۞♥♥[گل][گل] [گل][گل] زیــبا تریـــن درود و سلام دوسـت عزیز. آپ زیـــبای بــود مـــوفــق باشیـــــــــد اگر خــــواســــتی بمـــن ســـر بــــزن منتظــــــر حضـــــــور سبـــــــزت هستم [گل][گل]♥♥۞♥۞♥♥[قلب][قلب]طلــــوع خورشیــــــــد[قلب][قلب]]♥♥۞♥۞♥♥[گل][گل] ๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥

بیدل

سلام فرناز. کجایی بابا؟ میدونی الان چن وقته بهم سر نزدی؟ البته منم بهت سر نزدم ولی تقصیر خودته دیگه.آپ که نمیکنی. به هیچکی هم سر نمیزنی. این رسمش نیست. بدو بیا بهم سر بزن. با این پستت هم حال کردم. قشنگ و جالب بود. منتظرتم.

یک اهری

سلام خانوم. خوبین. سرتون انقدر شلوغه که مثل ستاره سهیل سالی یه بار بنویسین[لبخند]

مترسک

متن زیبایی بود. متشکرم.